Metódy vymáhania pohľadávok: Aké existujú?

493
Businessman signing contract at desk with pen generated by artificial intelligence

Nezaplatená faktúra a následné vymáhanie pohľadávok nie je príliš príjemným procesom. Na to, aby ste však získali peniaze za svoje produkty alebo služby, je však nevyhnutný. Profesionálne spoločnosti a call centrá, ktoré sa vymáhaním zaoberajú, využívajú pri tomto procese viacero metód. Ktoré to sú a ako fungujú?

Skoré inkaso

Skoré inkaso predstavuje prevenciu pred vznikom pohľadávok. V praxi to znamená, že call centrum alebo iná spoločnosť, ktorá s vami spolupracuje, bude kontaktovať zákazníka tesne pred splatnosťou pohľadávky, resp. krátko po nej. Vďaka tomu budete dopredu vedieť, či klient alebo obchodný partner faktúru uhradí, alebo budete musieť pohľadávku vymáhať.

Priebeh skorého inkasa pohľadávok sa líši v závislosti od toho, s kým spolupracujete. Spravidla však vyzerá takto:

  • kontaktovanie krátko pred splatnosťou – to znamená 2 – 3 dni, kedy sa zisťuje, či faktúra bude zaplatená,
  • kontaktovanie krátko po splatnosti – to predstavuje 7 – 14 dní, kedy sa zisťuje, prečo faktúra nebola zaplatená včas.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Ďalšou metódou, ktorá sa využíva vtedy, keď skoré inkaso neprinesie žiadne výsledky, je mimosúdne vymáhanie pohľadávok. To prebieha na základe mandátnej zmluvy, čo je dôvod, prečo sa niekedy označuje ako mandátne vymáhanie pohľadávok.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok prebieha písomnou, telefonickou a osobnou formou. Call centrum uzatvára s dlžníkom za účelom urovnania dlhu uznanie záväzku alebo splátkový kalendár.

Súdne vymáhanie pohľadávok

Poslednou možnosťou je súdne vymáhanie pohľadávok pre právnické osoby, ku ktorému sa pristupuje až vtedy, keď nepomôže prvá ani druhá metóda. V takýchto prípadoch môžete využiť služby call centra, prípadne inej spoločnosti, alebo svojho vlastného právnika.

V ďalších krokoch sa pripraví žaloba a celková kalkulácia nákladov spojených so súdnym vymáhaním. V prípade, že túto kalkuláciu odsúhlasíte, dochádza k pojednávaniam

Pracovníci call centra sa zúčastňujú na všetkých pojednávaniach na celom území Slovenska. Vám tak odpadá nutnosť účasti, čím výrazne šetríte čas aj energiu.

Na vymáhanie si vyberte správneho partnera

Vymáhanie pohľadávok je náročným a zdĺhavým procesom, ktorý sa spája s množstvom byrokracie. Ak naň nemáte čas  alebo neviete, ako správne postupovať, obráťte sa na odborníkov. Vymáhaním pohľadávok sa dnes zaoberajú mnohé call centrá, ako napríklad Credit Call, ktoré vám okrem tejto služby poskytnú aj veľa ďalších, ako napríklad zákaznícku infolinku alebo telemarketing.

Napíš komentár