Najlepšie krátke reklamy na Youtube za rok 2019

2479
najlepsie reklamy na youtube

Podľa niektorých štatistík Youtube pravidelne sleduje viac ako polovica Slovákov. Okrem videí, ktoré si na tejto video-sociálnej sieti chceme pozrieť sme často nútený pozerať aj videá, ktoré až tak úplne vidieť nechceme.

Ide o reklamy, ktoré majú na Youtube rôznu formu. Na Slovensku sa môžeme najčastejšie stretnúť s:

  • Bumper ads – reklamy, ktoré sa zobrazujú pred videom, nie je ich možné preskočiť a ich dĺžka je 6 sekúnd,
  • Preroll spots – reklamy, ktoré sa zobrazujú pred video, je ich možné preskočiť po 5 sekundách a ich dĺžka môže byť neobmedzená (spravidla však majú okolo 30 sekúnd)
  • Midroll spots – reklamy, ktoré sa zobrazujú počas pozerania videa, je možné ich preskočiť po 5 sekundách a ich dĺžka je neobmedzená (spravidla však majú okolo 30 sekúnd).

Reklama je najväčší zdroj príjmov Youtubu a preto aj samotná platforma kladie dôraz na ich kvalitu. Youtube nám tento krát priniesol zoznam a ukážky najlepších BUMPER ADS (tzn. 6-sekundových nepreskočiteľných reklám) za rok 2019.

  1. SUBARU

2. LAYS

3. EGGO

4. HALLS

5. CHARMIN

6. ALMOND JOY

7. REESE’S

8. FRIGDAIRE

9. CHEETOS

10. DOVE

Zdroj: thinkwithgoogle.com

Napíš komentár