Reklama

Bannerová reklama

Je to druh reklamy zobrazujúcej grafický motív (obrázok alebo animáciu posolstva) na najväčších slovenských stránkach s preklikom na Váš web.

Cenník reklamy na vyžiadanie
Viac o možnosti reklamy sa dozviete na www.stradivaro.com

Formáty:
Square: 300x300px | 300x600px
Top Banner: 1200x300px
Inline: 580x300px
Netradičné formáty: po konzultácii

Obsahová reklama / Natívna reklama

Ľudia sa naučili ignorovať reklamu a bolo treba formát, ktorý to zmení… Natívna reklama pôsobí ako prirodzená súčasť miesta, na ktorom sa nachádza. Vizuálne, funkčne i obsahovo splýva so svojím prostredím.
Natívna reklama ma vyššiu efektivitu voči bannerovým formátom až o 56%

Ak máte zájem o natívnu reklamu kontaktuje nás na www.stradivaro.com

Kontakty:

Sales:
+421 904 383 095